Blogi

YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus tuli voimaan lähes seitsemän vuotta sitten, kesäkuussa 2016. Siitä huolimatta sopimus ei Suomessa toteudu. Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan tämän vuoden lokakuussa. Miten varmistamme, että sen mukaiset palvelut toteutuvat?

Yhdenvertaisuus – jokaisen ihmisen oikeus tulla kohdelluksi samanarvoisesti riippumatta hänen yksilöllisistä ominaisuuksistaan. Hyvin harva asia on mustavalkoinen. Tämä on yksi niistä.

Nuorisorikollisuus ja jengiytymiskehitys puhututtavat erityisesti pääkaupunkiseudun metropolialueella ja suurissa kaupungeissa. Onko syy nykyajan nuorissa? Vai olisiko meillä peiliin katsomisen paikka?

Yhdenvertaisen koulutuksen toteuttamiseksi on kuluneella hallituskaudella tehty paljon. Mitä vielä tarvitaan, jotta oppimisen ja koulunkäynnin tuki oppilaitoksissa toteutuu?

Omaishoitajien arvoa ylistetään, aiheesta. Siitä huolimatta arvostus ei näy teoissa. Omaishoidon tuen kokonaisuuden uudistus edellyttää lakimuutosta.

Ehdokkaaksi jälkijunaan hypänneen eduskuntaavaaliehdokkaan ajatuksia megatrendeistä, niiden uhkista ja mahdollisuuksista. Miltä maailma näyttää, jos pelaamme korttimme oikein? Miksi SDP?