YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus velvoittaa

24.03.2023

YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus tuli voimaan lähes seitsemän vuotta sitten, kesäkuussa 2016. Siitä huolimatta sopimus ei Suomessa toteudu. Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan tämän vuoden lokakuussa. Miten varmistamme, että sen mukaiset palvelut toteutuvat? 

Tällä hallituskaudella hyväksyttiin uusi vammaispalvelulaki, jonka tavoitteena on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnallisen osallisuuden toteutuminen. Lain perusteella myönnetään tämän vuoden lokakuusta lähtien kaikki ne yksilölliset palvelut, joita vammainen henkilö tarvitsee. Uuden lain myötä vammaispalveluiden palveluvalikko laajenee esimerkiksi valmennuksen, erityisen osallisuuden tuen ja tuetun päätöksenteon palveluilla.

Vammaislainsäädännön uudistusta on tehty kauan ja sen hyväksyminen eduskunnassa oli askel kohti yhdenvertaisempaa Suomea. Lakiin liitettiin kuitenkin kaksi merkityksellistä ja tarpeellista lausumaa; valtioneuvoston velvollisuus seurata lakimuutoksen vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään sekä erityisen avun ja tuen seuraamista yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Lausumat edellyttävät, että valtioneuvoston tulee tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi.

Lähtökohtaisesti ajattelen, että hyväksyttyjen lakien tulisi olla sellaisia, ettei niin tarvitsisi liittää erillisiä lausumia seurannan tarpeesta. Vammaislainsäädännön uudistuksen vaikutusten seuranta jää tulevalle eduskunnalle. Haluan olla mukana tässä työssä.

Tarvitsemme itsemääräämisoikeutta vahvistavan lainsäädännön uudistamisen

Tulevalla hallituskaudella on ensiarvoisen tärkeää edistää ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskeva lainsäädäntö. Lakiuudistuksen tarkoituksena on varmistaa, että rajoitustoimenpiteisiin turvaudutaan mahdollisimman vähän. Tämä edellyttää ennaltaehkäisevää työtapaa, ennaltaehkäiseviä palveluita ja lisää osaamista. Viimeaikaiset järkyttävät uutiset törkeistä vammaisiin kohdistuvista ihmisoikeusrikkomuksista velvoittavat valtiota välittömiin toimiin itsemääräämisoikeuslainsäädännön uudistamiseksi. Haluan olla mukana tässä työssä.

Yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää riittävää rahoitusta

Uuden vammaispalvelulain mukaisten palveluiden lisäkustannukset ovat arviolta noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän lisäksi tarvitaan hyvinvointialueille riittävä resurssi kehittämistyöhön, jota uudistuksen toteutuminen onnistuneesti edellyttää. Kolmannen sektorin toimijoiden ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen on kehittämistyössä tärkeää. 

Uudistuksen vaatima rahoitus on turvattava. Mikäli seuraavalla hallituskaudella toteutetaan oikeistopuolueiden lyhytnäköistä talouspolitiikkaa, tarkoittaa se vammaisten ihmisoikeuksien kaventumista.

Edellä nostamieni asioiden lisäksi on useita muita vammaisten ihmisten oikeuksiin liittyviä asioita, joiden edistäminen on minulle tärkeää. Kokonaisuuden voi kuitenkin kiteyttää yhteen lauseeseen - YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus velvoittaa.