Eduskuntavaalit 2023

Olin ehdolla kevään 2023 eduskuntavaaleissa Uudellamaalla. Äänimääräni tarkastuslaskennan jälkeen oli 1671. Äänistä 61.5 % sain keravalaisilta, loput äänet jakautuivat koko Uudellemaalle. Sain keravalaisten ääniä meistä keravalaisista ehdokkaista eniten ja kaikista ehdokkaista toiseksi eniten. 

Ensikertalaisena ehdokkaana ja suhteessa kampanjani resursseihin vaalitulos oli kohdallani hyvä. Kiitän lämpimästi kaikkia teitä, jotka osoititte minulle ja sosialidemokraateille luottamusta äänestämällä minua.


Sivun alkuperäinen teksti:

Minulle erityisen tärkeitä asioita ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen saatavuus ja laadukkuus. Henkilöstön riittävyyden ja hyvinvoinnin varmistaminen on edellytys sille, että jo toteutettu hyvinvointiuudistus lisää suomalaisten yhdenvertaisuutta ja palveluiden saatavuutta. Palkalla on tultava toimeen ja työn on tunnuttava mielekkäältä.

Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat lisää tukea. Tämä edellyttää investointia koulutukseen ja monialaiseen ennaltaehkäisevään työhön. Lainsäädännön tulee vastata tämän päivän haasteisiin. Hyvinvointia rakentamaan tarvitaan julkisten palveluiden ja yksityisen sektorin lisäksi järjestöjä, joiden asiantuntijuus on otettava käyttöön. 

Meidän tulee taata ikääntyneille arvokas vanhuus. Tarvitsemme uusia asumisen tuen vaihtoehtoja ja notkeampaa palvelurakennetta. Omaishoitajien asemaa on parannettava.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus tuli voimaan kesäkuussa 2016. Tulevalla hallituskaudella sopimuksen toteutuminen Suomessa on varmistettava. Yhdenvertaisuus on ihmisoikeus, jonka tulee toteutua jokaisen ihmisen kohdalla.

Hyvinvointiin investoiminen maksaa nyt, mutta luo säästöjä tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisevien palveluiden lisääminen ja kestävän kehityksen edistäminen on sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista. Yksikin väliinputoaja on liikaa. 

Olen valmis edustamaan sinua eduskunnassa. Anna äänesi Yhdenvertaiselle Tekijälle.