Eduskuntavaalit ja megatrendit 2023

23.01.2023

Ehdokkaaksi jälkijunaan hypänneen eduskuntaavaaliehdokkaan ajatuksia megatrendeistä, niiden uhkista ja mahdollisuuksista. Miltä maailma näyttää, jos pelaamme korttimme oikein? Miksi SDP?

Tein päätöksen eduskuntavaaliehdokkuudesta kymmenen viikkoa ennen vaaleja. Kampanjasuunnitelma alkaa hahmottumaan ja tukitiimiin on ilmoittaunut mukavasti ihmisiä. Kodissa tuoksuu piparit ja keittiöstä kuuluu kiljahtelua ja höpötystä. Sopiihan ne piparit tammikuuhun siinä missä edelliseen. 

Viimeistelen parhaillaan pikavauhtia uudistettuja www-sivuja, joiden tekstejä hion matkan varrella. Päivittelen sivuille uudempia kuvia, vaikkeivat edellisetkäät kunta- ja aluevaaleissa käyttämäni kuvat ole kovin vanhoja. Pieni osa minusta kritisoi sitä vastaan, että tässä eduskuntavaalikisassa jossain määrin toisarvoiset asiat näyttelevät niin suurta osaa. Toisaalta kyseessä on ajan ilmiö. Tästä rakentuu oiva aasinsilta Sitran tässä kuussa julkaisemiin megtrendeihin. Muistan suhtautuneeni jossain määrin epäilevästi edellisiin, vuonna 2020 julkaistuihin megatrendeihin tai oikeastaan tarkemmin megatrendien taustalla vaikuttaviin metatrendeihin, joissa mm. maalailtiin siirtymistä postnormaaliin aikaan -  yllätysten, ristiriitaisuuksien ja konfliktien värittämään ajanjaksoon. Enpä paljoa silloin tietänyt. En voi siis ohittaa näitä Sitran uunituoreita..

Sitran megatrendit 2023 on äärimmäisen mielenkiintoista luettavaa, suosittelen. En lähde referoimaan ansiokasta kokonaisuutta. Nostan tässä kuitenkin muutamia kokonaisuuteen liittyviä asioita ja ajatuksiani esille, sellaisia joiden pohtiminen on ajankohtaista meille suomalaisille eduskuntavaalien alla. Laitan mutkia suoriksi, myönnän. Minä haluan vaikuttaa kehityskulkuun kansanedustajana, sinä voit vaikuttaa mm. äänestäjänä. Fakta on, että tässä muuttuneessa maailmantilanteessa kevään 2023 vaalit ratkaisevat kenties enemmän kuin koskaan ennen.

Luonnon kantokyvyn mureneminen vai ekologinen jälleenrakennus?

Usein kuultua on, ettei Suomi yksin voi vaikuttaa ilmastomuutokseen. Tämä on totta, mutta voimme tehdä ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja olla edelläkävijöitä. Viime aikojen energiakriisi on osoittanut, että muutokset omassa arkipäiväisessä toiminnassa ovat mahdollisia. Energian säästämisen motiivi on osalla meistä ollut sen kallistuminen ja juuri tämä osoittaa, että kykenemme muihinkin ekotehokkaisiin arkipäivän valintoihin. Kestävää kehitystä edistävät etujemme mukaiset päätökset valtakunnan politiikassa ovat mahdollisia ja etujemme mukaisia. SDP:lle on tärkeää, että rakennamme Suomesta ekologisesti kestävän yhteiskunnan.

Hyvinvoinnin haasteet kasvavat vai kokonaisvaltainen hyvinvointi?

Viimeaikojen kriisit ja tiukentunut taloustilanne aiheuttaa epävarmuutta. Tämän hallituskauden saavutuksia verrataan aikaan ennen, ei tähän aikaan jossa elämme. Yksilökeskeisyys ja eriarvoistumiskehitys lisääntyy, pelko oman hyvinvoinnin heikkenemisestä lisää vastakkainasettelua; toiselle annettu on pois minulta. Sosiaaliturvan uudistus on tervetullutta, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa sosiaaliturvan heikennystä, vaan aiempaa oikeudenmukaisempaa kohdistusta . Hyvinvointivaltion rahoitusta voidaan pitää todellisena yhteiskunnallisena haasteena. Ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista vaihtoehtobudjetein tai leikkauslistoin. Nyt on panostettava pitkän aikavälin investointeihin, joiden avulla hyvinvointia vahvistetaan ja luodaan säästöjä tulevaisuudelle.  SDP on valmis tekemään työtä hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tulevaisuudessakin.

Demokratian kamppailu kovenee vai luottamuksen rakentaminen?

Kriisein myötä päätöksentekojärjestelmämme on joutunut koetukselle ja moni on kyseenalaistanut yhteiskuntamme kykyä päätöksentekoon. Luottamus päättäjimme horjuu ja demokratiaa uhkaa kasvava eripuraisuus ja poliittinen lyhytjänteisyys, joihin vaikuttaa valtakunnan kausittain vaihtuvat poliittiset valtasuhteet. Demokratia perustuu luottamukseen, jota voimme halutessamme vahvistaa kevään eduskuntavaaleissa. On totta, ettei Marinin hallitus ole ratkaissut kaikkia ongelmia, mutta se on johtanut maatamme hyvin äärimmäisen haasteellisessa tilanteessa taitavan pääministerin johdolla. Keskeneräisten asioiden edistäminen valittujen suuntaviivojen mukaisesti myös seuraavalla hallituskaudella on järkevää ja etujemme mukaista. Tämän takia ääni SDP:lle on ääni tulevaisuudelle.

Kilpailu digivallasta kiihtyy vai reilu digimaailma?

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio on viime aikoina ollut merkittävää. On syntynyt merkittävä datatalous tekoälyineen, vaikka kokonaisuuden merkittävyys ei ehkä toistaiseksi avaudu suurimmalle osalle meistä. Osaaminen onkin avainsana digitaaliseen valtaan ja sitä vahvistamalla vaikutusmahdollisuutemme myös yksityishenkilöinä vahvistuu. Digitalisaation vastustamisen sijasta voimme hyväksyä kehityskulun ja haastaa nykyistä kehityskulkua kohti reilumpaa digimaailmaa ja huolehtia siitä, että tiedonsaanti ja asiointi on mahdollista myös muilla keinoin. EU pyrkii vaikuttamaan suotuisaan digikehitykseen lainsäädännönkin avulla. SDP näkee digikehityksen mahdollisuutena ja on tärkeää, että säilytämme asemamme yhtenä digitalisaation kärkimaana.

Talouden perusta rakoilee vai korjaava ja uusintava talous?

Eriarvoisuuden kasvu, ekologiset uhkat sekä varakkuuden keskittyminen pienelle joukolle ihmisiä luovat tarpeen sosiaalisesti vastuulliselle taloudelle. Talouspoliittissa keskustelussa korostetaan mm. lamaa ja inflaatiota, Suomen valtionvelan kasvamista kauhistellaan. Lääkkeenä tälle tarjotaan leikkauksia ja palvelutason heikennystä. SDP:n talouspolitiikan perustana on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kasvu ja työllisyyden hoito. Nyt tehtyjen investointien inhimillinen ja taloudellinen arvo tulevaisuudessa on asia, johon meidän tulisi kiinnittää huomiomme. Hyvinvointi maksaa nyt, mutta luo säästöjä tulevaisuudessa.

Tarvitsemme lisää yhdenvertaisia tekoja, Yhdenvertaisia Tekijöitä. Minä olen yksi heistä.