Yhdenvertaisuus ei koskaan ole harmaata

06.03.2023

Yhdenvertaisuus – jokaisen ihmisen oikeus tulla kohdelluksi samanarvoisesti riippumatta hänen yksilöllisistä ominaisuuksistaan. Hyvin harva asia on mustavalkoinen. Tämä on yksi niistä.  

Olen nostanut eduskuntavaalikampanjoinnin yhteydessä esille useita minulle tärkeitä asioita. Niistä keskeisimpiä ovat sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuuden ja aseman parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppimisen tuki, vammaisten oikeudet, lainsäädännön uudistamistarpeet, arvokas vanhuus ja järjestöjen sekä kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kansanedustajan työssä on kyettävä muodostamaan mielipide myös sellaisista asioista, jotka eivät ole entuudestaan tuttuja. Huolellinenkaan perehtyminen ei tiukassa aikataulussa ole riittävää päätöksenteon tueksi, ellei taustatietoihin sisälly perusteellista päätösten vaikutusten arviointia. Päätösten tueksi tarvitaan tietoa siitä, mitä vaikutuksia päätöksillä olisi erilaisten ihmisryhmien elämään, ympäristöön, talouteen ja maamme turvallisuuteen. Näiden tietojen perusteella suomalaisten eduskuntaan valitsemat kansanedustajat tekevät jokaisen päätöksen kohdalla arvovalintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että painoarvo on joko talouskurissa tai ihmisten hyvinvoinnissa.

Päätöksenteko voi olla sekä sosiaalisesti, että taloudellisesti vastuullista. Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa mm. yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäämistä yhteiskunnassa. Tämän takia olen valinnut keskeisimmäksi vaaliteemakseni yhdenvertaisuuden edistämisen.

Yhdenvertaisuus ei koskaan ole harmaata

En erityisemmin pidä mustavalkoajattelusta ja pyrin itse sitä välttämään. Yhdenvertaisuuden kohdalla teen poikkeuksen; yhdenvertaisuus joko toteutuu tai se ei toteudu. Yhdenvertaisuuden kohdalla ei ole harmaata aluetta.

Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan ole tasapäistämistä, vaan jokaisen ihmisen oikeuksien arvostamista ja huomioimista. Tämä pätee myös alueellisiin tarpeisiin, vaikka lähestyn tässä kirjoituksessa asiaa yksilönäkökulmasta. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää sitä, että tarjoamme yhteiskunnassa oikein kohdennettua tukea ja palveluita. Yhdenvertaisuutta ei lisätä huonontamalla jonkun ihmisryhmän asemaa sillä perusteella, että jonkun toisen ihmisryhmän asiat ovat vielä huonommin.

Sain hiljattain palautetta taipumuksestani kirjoittaa liian pitkiä kirjoituksia. Palaute on aina arvokasta, joten tällä kertaa tuon asiani esille tiiviimmin. Tämän aiheen kohdalla se onkin helppoa, koska sitä harmaata aluetta ei ole.

Olen käytettävissä edustajaksesi eduskuntaan, rakentamaan Suomesta aiempaa yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.